Psychologische Hulpverlening Haastrecht Helpt Bij Psychische Problemen

PHHaastrecht heeft in de volgende plaatsen een vestiging: Oudewater (hoofdvestiging), Bergambacht, Berkenwoude, Gouda, Hekendorp, Lekkerkerk, Lopik, Montfoort, Reeuwijk en Waddinxveen.

 

Binnen onze psychologenpraktijk worden mensen van allerlei leeftijden behandeld. Onze doelgroepen worden vaak ingedeeld op leeftijd en dan gebruiken we deze indeling: Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Deze mensen zoeken hulp voor klachten op het emotionele vlak. Wanneer er te veel emotie is (denk dan aan angsten, somberheid, woede of afkeer), komen mensen met klachten die daaruit ontstaan, naar onze praktijk. Wanneer de klachten in een bepaald patroon voorkomen kan dat een stoornis worden genoemd. We behandelen de stoornissen die in de DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 5e editie) staan omschreven. Als er bij een persoon sprake is van een gevaar voor de persoon zelf, of voor zijn of haar omgeving, verwijzen we mensen door naar instellingen die crisis-opvang kunnen regelen of zelf aanbieden. PHHaastrecht heeft hier geen mogelijkheid voor. We hebben geen crisistelefoon of opnamemogelijkheid.
Onze praktijk is zes dagen per de week geopend en ook zijn we in de avonden bereikbaar. Mocht u in een crisissituatie verkeren, belt u dan 112 (‘hulpdiensten’) of 0900-0113 (‘ik denk aan zelfmoord’).
Sinds de start van onze praktijk in 2007 werken we zonder wachttijd. Mocht dit onverhoopt in 2020 voorkomen wordt u, als nieuwe cliënt, bij een wachttijd van 10 weken, direct verwezen naar een andere GGZ-aanbieder of naar uw zorgverzekeraar voor bemiddeling.

 

 

De behandelingen die PHHaastrecht biedt bestaan uit methoden die, na wetenschappelijk onderzoek, effectief zijn gebleken. Onze basis is altijd een gesprek. We doen geen handoplegging of klankschaaltherapie en we werken niet met middeltjes waarvan de werkzaamheid niet door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. Hierin volgen we de verschillende landelijke zorgstandaarden bij verschillende stoornissen. Binnen onze gesprekken maken we gebruik van verschillende methodes die als basis Cognitieve Gedragstherapie (CGT) hebben. Binnen CGT is een belangrijk onderdeel uitleg. Iedereen krijgt uitleg over zijn of haar klachten. Iedereen krijgt een idee over ‘Hoe hebben mijn klachten kunnen ontstaan?’. Iedereen krijgt uitleg over hoe je lichaam op emoties reageert. Er wordt voor iedereen uitleg gegeven over hoe je gedachten hier een zeer grote rol in spelen. In feite krijgt iedereen uitleg over het samenspel tussen lichaam en geest. De term die dit geheel van uitleg samenvat is Psycho-educatie. Ongeacht je leeftijd, ongeacht de emotionele klachten die je hebt; in de generalistische basis GGZ krijg je als onderdeel van je behandeling altijd psycho-educatie. Vervolgens hangt het van je klachten af, welke andere psychologische methodieken (interventies) we inzetten.

 

 

Veel klachten reageren goed op het dagelijks doen van ontspanningsoefeningen. Veel klachten reageren goed op het veranderen van je gedachten; door letterlijk andere zinnetjes te maken die je met veel oefenen vanzelf zal kunnen gaan gebruiken. Veel klachten reageren goed op Mindfulness. Dit is een op CGT gebaseerde manier om anders met je gedachten om te gaan. Veel klachten reageren goed op het dagelijks een half uur tot een uur wandelen of fietsen (dit is een vorm van gedragstherapie, namelijk je gedrag veranderen). Ook het opbouwen van je conditie en sporten in de buitenlucht (Runningtherapy) helpt veel klachten verminderen. Een andere interventie, die voortborduurt op gedragstherapie is Acceptance and Commitment Therapy, kort gezegd: ACT (vertaling van ‘doen/acteren’ in het Engels). ACT is effectief bevonden bij verschillende vormen van depressie en verschillende angsten. Ook bij chronische pijn is ACT bewezen effectief. Veel klachten reageren goed op ‘beter voor jezelf opkomen (‘nee’ zeggen, als iets niet goed voelt)’. Veel klachten worden minder als je jezelf op de één of andere manier uit. Hiervoor krijg je bijvoorbeeld schrijfopdrachten. We nemen jouw voorkeuren altijd mee om te bezien welk type interventie bij je past. Als je jezelf niet gemakkelijk op papier kunt uiten, dan zijn er altijd andere manieren die beter bij jou passen. Je therapeut probeert hierin naar jouw mogelijkheden en voorkeuren te luisteren. Als je wil lezen over je klachten, kunnen we je duidelijke boeken aanraden (bibliotherapie). Bovenstaande interventies zetten we in elk geval in bij somberheid en depressie. We voeren bij verschillende klachten ook gesprekken via Oplossingsgerichte Therapie. Hierin zul je merken dat we de klachten laten voor wat het is en dat we ons richten op de momenten waarop je je wat fijner voelde. Die momenten vergroten we uit en we helpen jou dan met een praktische invulling van momenten die gaan komen, om je hierbij ook weer een fijn gevoel te geven.
Bij somberheid maken we ook gebruik van Interpersoonlijke Therapie (IPT), waarbij de focus ligt op de aanleiding van de depressie en het leren steunen op de omgeving.

 

 

Als je last hebt van angsten, maken we ook gebruik van bovenstaande, en daarnaast, als specifieke angst-interventie ‘Exposure’. Dat is het Engelse woord voor ‘blootstellen aan’. Stap voor stap leren we je ontspannen, terwijl je steeds een moeilijker stapje zet om dát te durven doen, waar je eigenlijk zo bang voor bent.

 

Wanneer er in je leven sprake is geweest van een emotioneel ingrijpende gebeurtenis (trauma), en je hebt daar nu klachten van, maken we naast het bovenstaande, gebruik van Imaginaire Exposure (IE) of EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing). Dit zijn behandeltechnieken die je helpen met het verwerken van deze emoties.

 

Wanneer er sprake is van klachten die in de herfst/winterperiode in ernst toenemen, passen we Chronotherapie toe. Met een lichttherapielamp, die we aan je uitlenen, proberen we je biologische klok weer te herstellen. In lijn hiermee kunnen we, ook bij slapeloosheid en vermoeidheid, een interventie doen waarbij je minder tijd in bed doorbrengt. Dit heet ‘Slaap-restrictie’ en passen we toe als we aanwijzingen hebben dat je slapeloosheid geen andere psychische oorzaak lijkt te hebben dan je biologische klok. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van lichttherapie bij bepaalde angsten en bijvoorbeeld ADHD. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen deze interventie aanbieden bij deze klachten, wanneer dit door onze beroepsvereniging ook als volwaardige behandeling wordt aangemerkt.

 

Een onderdeel van je gehele behandeling bij PHHaastrecht kan ook Creatieve therapie zijn. Deze therapievorm is passend als je eerder gesprekstherapie hebt gehad, zoals boven omschreven, en er nog klachten zijn die niet genoeg zijn opgeklaard. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, maar vaak heeft het met weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld te maken. De creatieve therapie is in de vorm van ‘Beeldhouwen in steen’ en wordt op de Hartenmakerij gegeven.

 

Alle bovenstaande interventies worden bij alle doelgroepen ingezet, waarbij we bij kinderen liever spreken van ‘speltherapie’ dan van creatieve therapie.

 

Om je te laten weten dat je niet alleen bent met je klachten, organiseren we binnen de behandelingen bij PHHaastrecht vaak groepsbijeenkomsten. Het zien van andere mensen in een klaslokaal of creatieve ruimte doet al goed, terwijl je nog niet eens over je eigen problemen praat en ook de ander hoeft niets te vertellen over zijn of haar klachten. Het geeft vaak een goed gevoel dat er lotgenoten zijn.

 

Binnen je behandeling maken we ruimte voor terugvalpreventie. Dat betekent dat we je bewust maken van toekomstige situaties die jouw klachten mogelijk weer zouden kunnen verergeren. Je maakt hier een plan voor zodat je jezelf ertegen kunt beschermen en het risico op terugval verkleint.

 

E-health

 

Vanwege het gemak, de tijdeffectiviteit en het kostenaspect maken we binnen de behandelingen van PHHaastrecht gebruik van e-health. Dit zijn digitale toepassingen waar je als cliënt van PHHaastrecht je voordeel mee kan doen. PHHaastrecht stuurt bijvoorbeeld een beginmeting via mail naar te toe; Een link naar een beveiligde vragenlijst waarin je systematisch je klachten kunt aangeven. We werken hiervoor samen met Telepsy. Daarnaast hebben we een licentie bij Therapieland. Zij maken programma’s die over verschillende thema’s gaan, of zelfs complete behandelingen inclusief opdrachten. Voor alle programma’s die zij hebben gemaakt (het zijn er inmiddels meer dan 60) mogen wij onze cliënten uitnodigen. In feite wordt psycho-educatie dan via je eigen laptop, computer of smartphone beschikbaar en verschillende opdrachten kun je via dit programma digitaal maken. Dit is met name handig als extra therapiemogelijkheid om thuis, op je eigen gekozen tijd, aan je klachten te werken. Daarnaast werken we graag samen via e-mail. Je therapeut is te allen tijde bereikbaar via e-mail. Als je een bericht wil sturen is dat het gemakkelijkste via het info@phhaastrecht.nl mailadres. In elke behandeling sturen we je tussen de gesprekken een e-mail waarin we de behandeling tot dan toe met jou evalueren, tenzij je dat niet wenselijk vindt.

 

De behandeling bij PHHaastrecht is altijd opgebouwd uit bovenstaande onderdelen: e-health en gesprekstherapie, waarbij afhankelijk van jouw klachten, mogelijkheden en wensen we een keuze maken uit bovenstaande interventies. Deze ‘gemengde vorm van aanbieden van therapie heet ‘Blended-care’.

 

Samen, niet alleen

 

Jij komt naar de psycholoog, omdat jij klachten hebt. Jij kent jezelf het beste. Jij bent tenslotte jij. Misschien is er iemand in je omgeving die je vertrouwt en die je het eerste gesprek mee zou willen nemen. Wij moedigen dat aan. Ook binnen de programma’s van Therapieland kun je iemand die dichtbij je staat uitnodigen om met de psycho-educatie mee te kijken. We luisteren goed naar jou en zijn gewend om samen met jou te beslissen welke behandelvormen bij jou zouden passen. Dit heet ‘shared-decision-making’ en is voor ons belangrijk. Jij hebt inspraak en wij moedigen dat aan. Zelfs ‘niets doen’ is een keuze die we kunnen maken na ons eerste gesprek.

 

Samenwerken doen we ook met je huisarts. Hij of zij is degene die jou naar onze praktijk heeft verwezen en het is dus logisch om hem of haar op de hoogte te brengen als je door ons bent onderzocht. We zijn gewend om hem of haar na de intake, via een digitale brief die in een beveiligde omgeving wordt verstuurd, op de hoogte te brengen van het feit dat je bij ons gesprekken hebt. We geven hem aan welke diagnose past bij jouw klachten en hoe we dit denken aan te pakken (dus welke behandeling we gaan inzetten). Nadat je behandeling is afgerond sturen we op dezelfde manier een brief hierover naar de huisarts. Het lijkt ons logisch om hem of haar op de hoogte te brengen van de resultaten van de behandeling en dat je op dat moment uit zorg bent gegaan bij PHHaastrecht. Zo houdt jouw huisarts het overzicht van welke zorg je hebt gehad en welk resultaat dat heeft op jouw gezondheid. Alleen wanneer er aanleiding is om tussentijds contact met de huisarts te zoeken, doen we dat. Dat doen we altijd in overleg met jou, dus jij geeft er op dat moment wel of geen toestemming voor. Mocht je er absoluut op tegen zijn dat we überhaupt gegevens uitwisselen met de huisarts, zoek voor hulp dan een andere psychologenpraktijk. We vinden het belangrijk om (met jouw toestemming) te kunnen overleggen met de huisarts omdat we beiden werken aan jouw gezondheid en we ervan doordrongen zijn dat de lichamelijke gezondheid verbonden is aan de mentale gezondheid.

 

Wanneer je wordt verwezen naar een andere GGZ-instelling staan we open om informatie op papier aan jou mee te geven, zodat je volgende behandelaar er kennis van kan nemen. Dit komt vaak neer op de brief die we na intake naar de huisarts sturen, jouw behandelplan en de afsluitbrief aan de huisarts.

 

Kwaliteit van zorg

 

Al onze medewerkers zijn geschoold op minimaal universitair niveau en hebben in de praktijk ervaring opgedaan. De secretariaatsmedewerkers én de therapeuten zijn zelf mensen met emoties en er is vaak een raakvlak met je therapeut. Dat is vaak het startpunt van vertrouwen. Hoe meer vertrouwen je voelt, hoe beter je jouw therapeut in staat stelt om jou te helpen met je klachten. In veel wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat onafhankelijk van de leeftijd en de ervaring van de therapeut, een gesprekstherapie effectief is bij klachten op het emotionele vlak. Niettemin is het daarnaast belangrijk dat ook wij verantwoording af kunnen leggen voor wat er in onze spreekkamers gebeurt. De laatste 10 jaar heeft de GGZ een ontwikkeling doorgemaakt, ten gunste van de transparantie van ons werk. We zijn voor de vergoeding van ons werk binnen PHHaastrecht afhankelijk van de zorgverzekeraars. Voor deze partijen dienen we helder en transparant te zijn en is het belangrijk om te laten zien dat we ons conformeren aan landelijk opgestelde kwaliteitsstandaarden. Hiertoe hebben we een kwaliteitsstatuut gemaakt volgens een format. Deze is opgeslagen in een landelijke database (kwaliteitsstatuut instellingen GGZ 2017-2020 van PHHaastrecht B.V.). De patiëntenversie die beter leesbaar is vind je hier: kwaliteitsstatuut GGZ 2017-2020 van PHHaastrecht B.V. In dit document staat helder uiteengezet hoe een behandeling is opgebouwd, bijvoorbeeld over aanmelding, eerste gesprek, en de stappen (fases) van aanmelding tot afronding van de behandeling.
We werken volgens de zorgstandaarden en generieke modules die je kunt vinden op de website www.ggzstandaarden.nl. Deze site laat zien hoe de geestelijke gezondheidszorg is doorontwikkeld en helpt ons met het kiezen van een goede behandeling. Als je interesse hebt in ‘de invalshoek van de therapeut’, neem dan een kijkje op deze site. Patiënteninformatie die begrijpelijker is vind je op www.thuisarts.nl. Op verschillende manieren vind je informatie over depressie, angsten, emoties, slapeloosheid en nog vele andere psychische stoornissen.

 

Binnen PHHaastrecht is het laten zien van goede zorg volkomen logisch. We zijn gewend om ons te verantwoorden en leggen bij kritische vragen gewoon uit waarom we doen wat we doen.

 

Keurmerk Basis GGZ

 

 

 

 

PHHaastrecht heeft zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2019.

 

We hebben aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2019 te voldoen! We laten hiermee zien dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. Het gehele lopende jaar (2019) blijven we geregistreerd als keurmerkdrager.
Klik hier voor de bijbehorende keurmerkrapportage Basis GGZ 2018.

 

 

 

 

 

 

De mening van onze cliënten

 

Sinds de lancering van www.zorgkaartnederland.nl vragen we onze cliënten om een review achter te laten. Een beoordeling van hoe deze mens ons werk heeft ervaren. In 2015 was ons gemiddelde cijfer 8,9, in 2016 was ons gemiddelde cijfer 8,8. In 2017 was ons gemiddelde cijfer 9,3 en in 2018 maar liefst een 9,6. Het afgelopen jaar 2019 heeft onze praktijk van verschillende cliënten een waardering van gemiddeld een 8,2 gekregen. Dit betekent in onze ogen dat mensen die bij ons zijn behandeld zich zo goed voelen dat ze het aandurven om zulke hoge cijfers te geven. Maar liefst 93% beveelt PHHaastrecht aan. Maar liefst 95% beveelt PHHaastrecht aan. Klik hier voor de pagina met waarderingscijfers over onze praktijk.

 

De reviews van december 2019:
“Slechte receptie. Onvriendelijk en totaal geen begrip voor een kind wat naar het ziekenhuis moet waardoor een afspraak niet door kan gaan. Belachelijk. Of er iemand anders kom gaan.”
“Door de huisarts doorverwezen naar PPHaastrecht in Oudewater. Voordat ik een afspraak kon maken, moest ik verplicht digitale vragenlijsten invullen. Alle vragen moest ik beantwoorden, anders kon ik ze niet versturen. Dit heb ik als zeer negatief ervaren. Ik moet bij een instantie waar ik nog nooit iemand heb gesproken of gezien, op voorhand mijn hele doopceel blootgeven. PPHaastrecht zegt psychische ondersteuning in geval van genderdysforie als discipline aan te bieden.Tijdens het intakegesprek blijkt al snel dat men hier totaal geen ervaring mee heeft. Bovendien is er door de behandelaar amper naar de door mij verstrekte informatie gekeken en stelt vragen die ik al in de vragenlijsten had beantwoord. Op het gebied van psychische ondersteuning in geval van genderdysforie, slaat PPHaastrecht de plank volledig mis! .”

 

Een andere manier van het meten van cliëntervaringen gebeurt via het invullen van een cliënttevredenheidsindex, de CQi. Deze vragenlijst wordt aan alle cliënten aangeboden als onderdeel van het afsluiten van de behandeling. De waarderingen die op deze manier zijn verzameld geven een soortgelijk beeld. Tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 vulden 1759 mensen de vragenlijst in. Zij gaven de gehele behandeling gemiddeld een 8,1. Klik hier voor een bijlage met de cliënttevredenheidsscores. De scores geven wat ons betreft aan dat onze cliënten zeer tevreden zijn over onze ‘Bejegening’ (4,8 op een schaal van 1 tot en met 5) en de ‘Bereikbaarheid van de behandelaar’ (4,5 op een schaal van 1 tot en met 5). Voorts is men tevreden met de mogelijkheid tot ‘Samen beslissen’ (4,1 op een schaal van 1 tot en met 5), met de ‘Mogelijkheid betrekken familie of naasten’ (3,8 op een schaal van 1 tot en met 5), de ‘Uitvoering behandeling’ (4,2 op een schaal van 1 tot en met 5) en de ‘Informatie over de vragenlijsten’ (3,7 op een schaal van 1 tot en met 5). Binnen onze psychologenpraktijk werken geen artsen of verpleegkundigen. Informatie over medicatie wordt door psychologen niet gegeven, omdat onze kennis daartoe niet toereikend genoeg voor is. Het cijfer dat op deze schaal staat laten we dan ook buiten beschouwing.

 

Voor veel mensen kan het best een stap zijn om naar een psycholoog te gaan en dat terwijl je hier juist heel
veel baat bij kan hebben. Maak kennis met PHHaastrecht in deze video.

Internetbehandeling

Een internetbehandeling is een nieuw soort behandeling bij een probleem waar iemand zelf, of met hulp van familie of vrienden niet uitkomt. U bepaalt zelf wanneer u tijd maakt om aan uw behandeling te werken.

Lees meer

Individuele gesprekken

Mensen zoeken psychologische hulp als ze een probleem hebben waar ze zelf, of met hulp van familie of vrienden niet uitkomen. Een psycholoog zoekt samen met de cliënt, naar een vakkundige aanpak.

Lees meer

Kinderen en Jeugd

Ook problemen binnen het gezin, of met het gedrag van schoolgaande kinderen, kunnen een reden zijn om psychologische hulp te zoeken.

Lees meer

Diagnostiek

Diagnostiek is het vinden van een antwoord op de vraag: “Wat heeft mijn kind precies?” Een bekend voorbeeld bij kinderen is de vraag of er sprake is van dyslexie of dyscalculie. Ook onderzoeken we vragen op het gebied van ADHD, PDD-nos of andere stoornissen in het autisme spectrum.

Lees meer
Hekendorperweg 36A | 3421 VL | Oudewater (tevens postadres voor alle locaties)
Gezondheidscentrum Bergambacht | Meidoornstraat 3 | 2861 VH | Bergambacht
Gezondheidscentrum ‘t Pluspunt | Prinses Beatrixstraat 1 | 2825 BH | Berkenwoude
Gezondheidscentrum Goverwelle | Middenmolenplein 1 | 2807 GW | Gouda
Hartenmakerij (op Melkveebedrijf van Jaarsveld-van Kats) | Hekendorpsebuurt 21 | 3467 PA | Hekendorp
Gezondheidscentrum ’t Gebouw | Koninginneweg 3 | 2941 XH | Lekkerkerk
Medisch Centrum Lopik | Beatrixplantsoen 1d | 3411 DA | Lopik
Medisch Centrum Hofplein 18 | 3417 JN | Montfoort
Medisch Centrum Reeuwijk | Kaarde 13A | 2811 RW | Reeuwijk
Gezondheidscentrum De Boemerang | Limaweg 55 | 2743 CC | Waddinxveen
T: 06-42504158 / 0348-558000 | E: info@phhaastrecht.nl

Copyright © 2011 - 2019 Psychologische Hulpverlening Haastrecht. Alle documenten zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaren.