Vergoedingen en Tarieven 2019

Informatie over vergoedingen en tarieven in 2019

Vanaf 1 januari 2014 is er veel veranderd binnen de gehele structuur van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): In plaats van de ‘eerste’ en ‘tweede’ lijn werd de geestelijke gezondheidszorg verdeeld in de ‘Generalistische Basis GGZ’ en de ‘Specialistische GGZ’. De zorg die PHHaastrecht aanbiedt valt onder de ‘Generalistische Basis GGZ’.
In 2019 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het bieden van Generalistische Basis GGZ.
Het eerste gesprek binnen onze praktijk wordt altijd vergoed uit de basisverzekering (mits u een geldige huisartsverwijzing hebt). Het wettelijk bepaalde eigen risico voor volwassenen is in 2019 vastgesteld op € 385,-. Dit zal vanzelfsprekend eerst worden aangesproken.

 

Gesprekken met een psycholoog in 2018

Bij mentale klachten of klachten van emotionele of psychische aard gaat u eerst naar de huisarts. Veel huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner voor de GGZ, de POH-GGZ. Zij bepalen of er mogelijk sprake is van een psychiatrische stoornis volgens de DSM-5 (‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders versie 5’). Dit is een handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat als standaard in de psychiatrische diagnostiek geldt.
Wanneer zij een psychische stoornis op basis van de DSM-5 vermoeden en zij vinden behandeling door een gezondheidszorgpsycholoog wenselijk, dan verwijst de huisarts u door naar de Generalistische Basis GGZ.

Procedure: Wanneer u een afspraak hebt gemaakt met PHHaastrecht wordt er op basis van de informatie van de huisarts, uw verhaal en de (eventuele) uitslagen van ingevulde vragenlijsten, onderzocht wat er met u aan de hand is en hoe de behandeling er uit zal zien.
Aan het einde van uw eerste gesprek wordt duidelijk of er sprake is van een DSM-5 classificeerbare stoornis. In dat geval heeft u recht op een behandeling door een gezondheidszorgpsycholoog.
Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in vier producten te weten ‘Kort’, ‘Middel’, ‘Intensief’ en ‘Chronisch’. Elk product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling. Na de intake, die binnen elk product valt, worden er afspraken gemaakt over hoe deze tijd wordt ingezet. Dit kunnen gesprekken zijn, informatiebijeenkomsten (joint-care of groepsgewijze zorg), maar ook telefonische consulten, e-mail-contacten of E-health. Rapportagetijd (zoals het schrijven van een behandelplan, intake- en afsluitbrieven, sessieverslagen of bijvoorbeeld overleg met de verwijzer), wordt ook in de producten meegenomen.

De behandeling van sommige stoornissen is in 2018 onverzekerd. Deze zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de behandeling van alle psychische stoornissen die gerelateerd zijn aan uw werk. Het is de bedoeling dat uw werkgever dan (een deel van) de kosten van uw behandeling vergoedt.

Aan het einde van de intakeprocedure wordt u over bovenstaande geïnformeerd.

Bij een behandeling die onverzekerd is, wordt de geleverde zorg in rekening gebracht in de vorm van een Overig Zorg Product (OZP). U hebt de keuze om uw behandeling te volgen bij verschillende behandelaars. Het tarief is € 98,- voor een sessie van 45 minuten. Deze keuze wordt na de intakeprocedure toegelicht.

Als er geen classificatie volgens de DSM-5 vast te stellen is dan is behandeling formeel volgens de zorgverzekeraars niet nodig. Mocht u dan wel behoefte hebben aan gesprekken, dan is dat in het kader van coaching en zal het tarief van deze dienst verhoogd worden met 21% BTW.

 

Zelfbetalerstarieven per 01-01-2019
Gesprek met een basispsycholoog (enkel consult van 45 minuten) € 98,00
Gesprek met een specialist (enkel consult van 45 minuten) € 98,00
Uitleg (Psycho-educatie) in groepsverband (joint care) € 10,00
E-mail- of telefoonconsult € 24,50

 

 

Behandelingen voor Kinderen en Jeugd tot 18 jaar

In principe gelden bovenstaande regels ook als uw zoon of dochter bij ons behandeld wordt. Kinderen en Jeugd tot 18 jaar zijn echter wel vrijgesteld van het eigen risico van € 385,-.
De behandeling bij Kinderen en Jeugd tot 18 jaar wordt niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar maar bij de gemeente waar de wettelijk vertegenwoordiger woonachtig is.

 

Afzegging

Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Omdat we dan moeten proberen om iemand anders op dat tijdstip in te plannen, is het nodig dat u zo ruim mogelijk van tevoren afzegt. Als u ons dit minder dan twee werkdagen van tevoren per e-mail of telefonisch laat weten, dan is de kans klein dat we nog iemand anders kunnen inplannen. Het gesprek wordt dan bij u in rekening gebracht. Helaas vergoedt uw zorgverzekeraar (of bij kinderen de gemeente) deze kosten niet.

 

Algemene betalingsvoorwaarden PHHaastrecht

De algemene betalingsvoorwaarden geven u als cliënt een duidelijk beeld van de voorwaarden waaronder een behandelovereenkomst tussen u en de psycholoog tot stand komt. Het gaat hierbij niet om de inhoud van de behandeling, dat is een individueel bepaalde zaak.
Klik hier voor de algemene betalingsvoorwaarden 2019 van PHHaastrecht.

 

Hekendorperweg 36A | 3421 VL | Oudewater (tevens postadres voor alle locaties)
Medisch Centrum Hofplein 18 | 3417 JN | Montfoort
Gezondheidscentrum Goverwelle | Middenmolenplein 1 | 2807 GW | Gouda
Medisch Centrum Reeuwijk | Kaarde 13A | 2811 RW | Reeuwijk
Gezondheidscentrum De Boemerang | Limaweg 55 | 2743 CC | Waddinxveen
Gezondheidscentrum ‘t Pluspunt | Prinses Beatrixstraat 1 | 2825 BH | Berkenwoude
Gezondheidscentrum ’t Gebouw | Koninginneweg 3 | 2941 XH | Lekkerkerk
Gezondheidscentrum Bergambacht | Meidoornstraat 3 | 2861 VH | Bergambacht
T: 06-42504158 / 0348-558000 | E: info@phhaastrecht.nl

Copyright © 2011 - 2019 Psychologische Hulpverlening Haastrecht. Alle documenten zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaren.